+
Medlemsprofil

Åsa Maria Mikkelsen

FØDSELSDAG: 1972

BY: Oslo

EPOST: mikkelsen@asamaria.com

BIO

Jeg arbeider i spenningen mellom det abstrakte og det representerende. Alle mine arbeider omhandler fotografiets iboende egenskap som visuell representasjon, og stiller spørsmålstegn ved hva som skiller vår oppfatning av noe og et bilde av det. Arbeidet undersøker hvordan fotografiet berører rommets og illusjonens natur, og også motsetninger som overflate/dybde. Jeg har studert fotografi i Bournemouth og i København.