+
Medlemsprofil

Dag Arve Forbergskog

FØDSELSDAG: 1962

BY: Trondheim

EPOST: dagforb@online.no

BIO

Jeg er en Trondheims-basert kunstner som jobber hovedsaklig med fotografiske teknikker, i en dokumentarisk tradisjon. Jeg er opptatt av materialitet og er fascinert av det forgjengelige og ting som er i forandring. Jeg har de siste årene jobbet mye med forkastet materialer som tema, og jobber både med foto og materialskisser/ ustabile temporære skulpturer, der bare fotodokumentasjonen blir stående igjen som kunstverket.