Membership

Bli medlem

Vårt formål er å fremme det frie fotografiet som kunstnerisk uttrykksform i Norge. Forbundet skal ivareta medlemmenes faglige, sosiale, ideelle og økonomiske interesser og være en aktiv formidler av fotografi som kunstnerisk uttrykksform.


Medlemsfordeler:

  • Gratis inngang ved de fleste muséer og institusjoner + gunstige rabattordninger
  • Rabatt og prioritet ved leie av FFFs fellesverksted og gjestebolig
  • Bli en del av vårt faglige fellesskap, og bidra til økt politisk gjennomslagskraft for vår kunstnergruppe
  • Mulighet for å delta ved våre medlemsarrangementer


Kriterier for medlemskap

Nye medlemmer opptas etter følgende kriterier:

"Søkeren må ha gjennomført kunstfaglig utdanning på bachelornivå eller kunne vise til en tilsvarende kunstnerisk praksis innenfor kamerabasert kunst. Søkeren må være i aktiv virksomhet som kunstner. Alle søkere som tilfredsstiller opptakskriteriene søker på like vilkår."

Søknad om medlemskap vurderes fortløpende av styret i FFF.

Medlemskontingenten utgjør 1150,- pr. år (oppjustert fra 2018). Pensjonistmedlemmer betaler halv pris av ordinær kontingent (gjelder fra 2022).

Søknader om medlemskap sendes inn via vår søknadsportal.
Dersom du ikke har registrert deg der fra før, må du opprette ny bruker.

Husk å ha følgende vedlegg klar til søknaden:

CV

CV er obligatorisk vedlegg i søknaden, og skal inneholde relevant utdanning, samt kunstnerisk aktivitet som utstillinger, arrangementer, publikasjoner o.l.

Portefølje/dokumentasjon av kunstnerisk virke

Her ønsker vi en portefølje der du legger vekt på relevante prosjekter og aktivitet siste 5 år. Bilder og tekst i en samlet PDF. Maks 10 sider.

For eventuelle spørsmål om søknaden, ta kontakt med ole@fffotografer.no.

SØK MEDLEMSKAP

Medlemsbevis

Som FFF-medlem får du elektronisk medlemsbevis du kan benytte ved rabattordninger og innganger til museer. Kortet ligger alltid tilgjengelig i din brukerprofil og blir markert som gyldig når det gjeldende års kontingent er betalt.

Medlemsbeviset finner du ved å logge inn i medlemsdatabasen (se fremgangsmåte beskrevet under). Du kan enten vise medlemskortet direkte derfra, eller du kan laste ned bildet til telefonen din. Om du ønsker kan du skrive det ut direkte fra din brukerprofil.

Brukerprofil i vår medlemsdatabase (påkrevd)

Som FFF-medlem har du en egen brukerprofil, hvor du finner ditt medlemskort, samt interne dokumenter og info om generalforsamling.

Brukerprofilen i vår medlemsbase er kun for intern bruk og må ikke forveksles med profilen du oppretter på hjemmesiden vår.

OBS
: Er det første gang du logger inn velger du "Glemt/nytt passord". Du benytter eposten du hadde i det forrige medlemssystemet, eller den du brukte da du søkte om medlemsskap i utgangspunktet.

Brukerprofil

Medlemsprofil på våre hjemmesider
(frivillig)

Som medlem får du et tilbud om å opprette en medlemsprofil. Du drifter og vedlikeholder profilen din selv. Ta kontakt med oss om du ønsker tilgang til denne tjenesten.

OBS: Merk at medlemsprofilene på våre hjemmesider ikke er et fullstendig medlemsregister. Det er valgfritt å opprette profil.

Medlemsprofil


Medlemsfordeler
Medlemsprosjekter